Společenství vlastníků jednotek 1270-1273 Kadaň

Aktuálity a jiná sdělení

Shromáždění duben 2013

Koncem března 2013 bylo zpracováno vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním bytů za období roku 2012.

Na čtvrtek 25. dubna 2013 svoláváme shromáždění vlastníků. Pozvánka je zveřejněna v sekci Dokumenty - Ostatní. Pozvánky také doručujeme proti podpisu jednotlivým vlastníkům bytů.

Vzhledem k určitým právnickým kličkám nemůžeme tentokrát připustit zastupování nepřítomných vlastníků zmocněncem na základě písemné plné moci. Důvod, proč tomu tak je, objasňujeme v příloze k pozvánce.

Velmi důrazně žádáme, aby se shromáždění tentokrát zúčastnil co možná největší počet vlastníků. Budeme předkládat návrh na změnu - úpravu Stanov. Příslušný text návrhu úprav obdržíte současně s pozvánkou na shromáždění.

Výbor Společenství
Stáhněte přílohu: Příloha - Shromáždění duben 2013

Jiří Kalabis (Předseda výboru) - 08.04.2013

Výměna podlahových krytin

Dnes, 25. června 2012, byla dokončena výměna podlahových krytin na chodbách a schodištích ve vchodech 1272 a 1273. Po vyhodnocení práce dodavatelů (každý vchod prováděla jiná firma) zadáme k realizaci vchody 1270 a 1271.

Jiří Kalabis (Předseda výboru) - 25.06.2012

Informace o jednání 8. shromáždění

V příloze uvádíme informaci o jednání 8. shromáždění vlastníků jednotek Společenství č.p. 1270 - 1273 Kadaň, Chomutovská 1270. Celý text zápisu nelze zveřejnit, protože obsahuje důvěrné informace určené pouze členům Společenství. Členům Společenství umožníme na vyžádání nahlédnout do originálu zápisu.
Stáhněte přílohu: Příloha - Informace o jednání 8. shromáždění

Jiří Kalabis (Předseda výboru) - 29.05.2012

Upozornění

Do sekce \"Dokumenty - Ostatní\" jsme umístili informaci a stanovisko výboru k otázce případné instalace tzv. \"měřáků\" na radiátory ústředního topení.
Na 7. shromáždění vlastníků jednotek budeme projednávat i tuto záležitost. očekáváme, že si všichni připravíte předem svůj názor. Hlasováním pak společně rozhodneme, zda indikátory instalovat nebo ne.

Jiří Kalabis (Předseda výboru) - 31.01.2012

Fotogalerie - rozvody vody

Do fotogalerie jsme umístili několik snímků, které ukazují stav rozvodů vody v technickém podlaží. Při výměně hydrantových skříní bylo potřeba zavřít přívod vody do hydrantů. Ventily ale byly úplně zarezivělé. Při opravě se musely vadné díly vyříznout a nahradit plastovými částmi. V opravách se bude pokračovat stejným způsobem ve všech vchodech.

Jiří Kalabis (Předseda výboru) - 31.01.2012

starší články >>

TOPlist

Aktuality | Dokumenty | Fotogalerie | Kontakty | Dotazník
© 2011 Abdul