Společenství vlastníků jednotek 1270-1273 Kadaň

Aktuálity a jiná sdělení

Shromáždění duben 2013

Koncem března 2013 bylo zpracováno vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním bytů za období roku 2012.

Na čtvrtek 25. dubna 2013 svoláváme shromáždění vlastníků. Pozvánka je zveřejněna v sekci Dokumenty - Ostatní. Pozvánky také doručujeme proti podpisu jednotlivým vlastníkům bytů.

Vzhledem k určitým právnickým kličkám nemůžeme tentokrát připustit zastupování nepřítomných vlastníků zmocněncem na základě písemné plné moci. Důvod, proč tomu tak je, objasňujeme v příloze k pozvánce.

Velmi důrazně žádáme, aby se shromáždění tentokrát zúčastnil co možná největší počet vlastníků. Budeme předkládat návrh na změnu - úpravu Stanov. Příslušný text návrhu úprav obdržíte současně s pozvánkou na shromáždění.

Výbor Společenství
Stáhněte přílohu: Příloha - Shromáždění duben 2013

Jiří Kalabis (Předseda výboru) - 08.04.2013

Výměna podlahových krytin

Dnes, 25. června 2012, byla dokončena výměna podlahových krytin na chodbách a schodištích ve vchodech 1272 a 1273. Po vyhodnocení práce dodavatelů (každý vchod prováděla jiná firma) zadáme k realizaci vchody 1270 a 1271.

Jiří Kalabis (Předseda výboru) - 25.06.2012

Informace o jednání 8. shromáždění

V příloze uvádíme informaci o jednání 8. shromáždění vlastníků jednotek Společenství č.p. 1270 - 1273 Kadaň, Chomutovská 1270. Celý text zápisu nelze zveřejnit, protože obsahuje důvěrné informace určené pouze členům Společenství. Členům Společenství umožníme na vyžádání nahlédnout do originálu zápisu.
Stáhněte přílohu: Příloha - Informace o jednání 8. shromáždění

Jiří Kalabis (Předseda výboru) - 29.05.2012

Upozornění

Do sekce \"Dokumenty - Ostatní\" jsme umístili informaci a stanovisko výboru k otázce případné instalace tzv. \"měřáků\" na radiátory ústředního topení.
Na 7. shromáždění vlastníků jednotek budeme projednávat i tuto záležitost. očekáváme, že si všichni připravíte předem svůj názor. Hlasováním pak společně rozhodneme, zda indikátory instalovat nebo ne.

Jiří Kalabis (Předseda výboru) - 31.01.2012

Fotogalerie - rozvody vody

Do fotogalerie jsme umístili několik snímků, které ukazují stav rozvodů vody v technickém podlaží. Při výměně hydrantových skříní bylo potřeba zavřít přívod vody do hydrantů. Ventily ale byly úplně zarezivělé. Při opravě se musely vadné díly vyříznout a nahradit plastovými částmi. V opravách se bude pokračovat stejným způsobem ve všech vchodech.

Jiří Kalabis (Předseda výboru) - 31.01.2012

K rozúčtování spotřeby teplé vody (TUV)

Na 5. shromáždění našeho Společenství v květnu 2010 byly vzneseny dotazy na způsob rozúčtování spotřebované teplé vody (TUV).Především byly pochybnosti, zda je správné část celkových nákladů na TUV rozpočítávat podle podlahových ploch jednotlivých bytů (30% celkových nákladů, tzv. základní složka) a zbývající část celkových nákladů (70% - tzv. spotřební složka) podle odečtů na bytových vodoměrech. Vysvětlení Ing. Gromana z Profirealu Kadaň, že se musí při rozúčtování nákladů řídit platnou Vyhláškou č. 372/2001 Sb., bylo zpochybněno názorem, že Společenství si může rozhodnout o metodě rozúčtování hlasováním na shromáždění vlastníků. Výbor společenství, jmenovitě předseda Ing. Kalabis diskusi k tomuto problému uzavřel s příslibem, že si vyžádá stanovisko příslušného ministerstva.
Uvádíme zde doslovně náš dotaz adresovaný Ing. Jiřímu Skuhrovi CSc., odbornému pracovníkovi ministerstva pro místní rozvoj, i jeho odpověď. Na p. Ing. Skuhru nás odkázala ředitelka odboru bytové politiky na MMR ČR.
Stáhněte přílohu: Příloha - K rozúčtování spotřeby teplé vody (TUV)

Jiří Kalabis (Předseda výboru) - 04.06.2011

Opravy závad na plastových oknech

Plastová okna pro naše Společenství dodala a namontovala firma Idealfenster a.s. Bílina.
V případě závady na plastových oknech (i v případě potřeby seřídit chod oken) se obracejte na tuto adresu:

Idealfenster a.s., středisko Chomutov - Jirkov
Bronislav Komiš, mobil: 603 397 634
431 11 Jirkov
Zahradní 329
mail: idealfenster@iba.cz
tel: 474 622 979
fax: 474 622 979

Výbor Společenství bude obstarávat pouze opravy oken ve společných prostorech (chodby, sklepy, vstupní dveře do domu).
Opravy oken v bytech si musí zajišťovat majitelé bytů.

Jiří Kalabis (Předseda výboru) - 04.06.2011

TOPlist

Aktuality | Dokumenty | Fotogalerie | Kontakty | Dotazník
© 2011 Abdul